Účetnictví, daňová a mzdová agenda

ucetnictvi

  • vedení účetnictví bytového domu
  • kontrola úhrad závazků
  • kontrola věcné a účetní správnosti faktur
  • vypracování účetní závěrky včetně příloh
  • vypracování daňového přiznání
  • zpracování mezd výboru formou odměny statutárního orgánu nebo zpracování odměn zaměstnanců formou dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
  • vypracování a zasílání přehledů pro příslušné zdravotní pojišťovny a SSZ
  • proplácení mezd včetně odvodů na příslušné instituce
  • evidence zálohové daně, evidence srážkové daně, jejich zpracování a vykazování

 

Kontaktní formulář

*
*
*
phone: fullname: email: fname: lname: