Technická správa

technicka sprava

 • vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti
 • převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti
 • předkládání statutárnímu orgánu návrhy na opatření k zabezpečení technického a stavebního stavu nemovitosti
 • evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných předpisů
 • vstupní prohlídka nemovitosti technikem včetně písemné zprávy
 • poptávkové řízení na dodavatele 
 • kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřovat množství a účtované ceny, fotodokumentace 
 • kontrola nabídek pravidelných dodavatelů
 • montáže a výměny měřidel SV, TUV, T
 • odečty poměrových měřidel vody a tepla
 • zajištění pravidelného úklidu, údržba okolí domu a zeleně
 • možnost zajištění stavebního či autorského dozoru

 

Kontaktní formulář

*
*
*
fname: lname: