Profesionální předseda

Profesionální předseda

Pro SVJ, která nemohou najít zájemce ve svých řadách nabízíme výkon profesionálního předsedy SVJ. 

Mezi povinnosti předsedy SVJ patří především:

 • vést seznam vlastníků
 • organizovat a svolávat shromáždění vlastníků 
 • poskytovat vlastníkům jednotek informace o společenství, zajišťovat od členů SVJ výběr příspěvků na správu domu a záloh na služby
 • jednání se správními orgány a dalšími třetími osobami mimo společenství
 • uzavírání smluv (v rozsahu limitu určeném shromážděním)
 • plnění usnesení shromáždění vlastníků - odpovídá mu za svou činnost
 • vyřizuje stížnosti, doporučení a žádosti od členů
 • vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení
 • zodpovídá za včasné plnění závazků společenství
 • vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů
 • odpovídá za včasné zpracování účetnictví a za případné podání daňového přiznání či další povinnosti vůči fin. úřadu a ostatním státním orgánům
 • plnění povinností ve vztahu k veřejnému rejstříku

 

Kontaktní formulář

*
*
*
email: phone: fname: